Tante Wolle
Tante Wolle
hokey piger  Æggeløb Gutte
æggeløb gutte
æggeløb Løb
stoleløb sækkeløb  tilskuere  tilskuer 2  tennicoit 
gulla_baad  badenymfer alleopmarcheret   Det var så de gamle billeder fra Hirsholmfesten - herefter er det de nyere fra 2004
tovtræk 1 tovtræk 2 tovtræk 3 kartoffelkanon 2 bis bold
fodbold lakridsbånd middsg sang v. middag
festmiddag