Den første postfører på Hirsholmen var nok Julius Andreasen, ham ved jeg ikke noget om. Men Jørgen Nielsen på Hirsholmene, hvis farbror var postbådfører Theofil Nielsen var så nummer to i rækken af postførere, der sejlede til Hirsholmene. Han startede i 1920 og beholdt jobbet til omkring 1940, hvor hans søn, Børge Nielsen, overtog jobbet. Postbåden hed dengang "Agne". Den er i øvrigt senere blevet restaureret og hedder nu "Brødrene". Der er billeder af begge både nederst på siden.
Jørgen havde gemt to af Theofil Nielsens dagbøger, og jeg har fået lov til at kigge i dem og plukke lidt fra dem. Der er dels nogle dagbogsnotater, som fortæller lidt om hvad Theofil tjente om året i sin tid, og det er helt mærkeligt at se hvad man dengang tjente og hvad ting kostede.
Dels har Theofil også en hel del spændende notater bag i en af bøgerne og dem kan du læse her:
THEOFILS NOTER (så vidt muligt skrevet med han eget brug af sproget)

1.
1876. Kunne Holmboerne kun gå til Deget, der kom så en Dykkerdamper(tror jeg) ud

2.
1878. blev der trukket en Ko over Isen til den daværende Præst Pastor Handsted.

3.
1881. Kørte over til Fastlandet med Prins, en Hest som var på Øen, og som ejedes Konsul Hal. Da Prins kom til Frederikshavn svingede den ind i Konsulens Gaard til sit gamle Hjem den manøvre foretog Prins af sig selv, men den måtte jo tilbage til Øen igen, den benyttedes til stenarbejde.

4.
1886. Var der ligeledes transport over Isen

5.
1888. Var en meget lang og streng Vinter. De sidste Isstykker passerede Hirsholmene helt hen i Maj Maaned. Hr Maskininspektør Scrøder fortalte mig på en Tur til Hirsholmene at denne Vinter var han kommet til Øen sammen med to andre Inspektører Bach og Nielsen de frøs inde og måtte til sidst forlade Øen over Isen sammen med daværende Fyrmester Schultz. Schultz faldt i vandet de havde meget døje med at bjerge ham og siden faa ham til Land

6.
Før 1638 forliste en Præst sammen med Kirkegængerne de havde vist holdt møde på Øen. Ligeledes skulle nogle Konfirmander være gået væk på Søen til eller fra Elling, disse to ulykker skulde give Anledning til at bygge en Kirke på Hirsholmene

7.
1871. Spaseredes der ogsaa til F.

8.
1830. var to Holmboere gaaet over Isen til Frederikshavn på tilbagegangen gik de Vildt da de blev uenige om hvilken retning de skulde gaa gik de hver sin vej. Den ene hed Herluf Jørgensen ham saa de aldrig siden, den anden var Ole Olsen han var kommet til et Vrag som stod paa et af Revene ved Hirsholmene, der opholdt han sig om Natten, da Holboerne næste Dag var urolig for dem begyndte de en eftersøgning de saa Manden kravlede ud af Vraget, dette havde sikkert frelst hans liv

9.
Lørdagen før Palmesøndag Aaret 1890
Postfører Kahlen paa vej fra Hirsholmene og til Frederikshavn alle 3 som var i Baaden druknede og forsvandt i Bølgerne foruden Kahlen var der 2 Arbejder Eriksen fra Frederikshavn
Eriksen blev fundet på Deget siden af Jørgen Holmbo, der siges Kahlen drev til Søs at Eriksens Kone kunne se Postbaaden kom i Mørkningen og hun ventede med Aftensmaden men Manden kom ikke . Hun boede i Tordenskjolds Hus i Skippergade. Kahlen fandt de siden ovre i Sverige, de genkendte paa en Regning mellem Fyrmester Schults og Købmand Skov og Forlovelsesringen.

10.
Ved et Bryllup på Hirsholmen 16. Oktober 1815
Forliste og Druknede 9 Mennesker paa vej fra Hirsholmen til Frederikshavn.Lods Han Peter Larsen, Lods Peter Korup Lods Kristian Bang. Tømmermester Gunner Larsen Smed Møller Magister P. Holm Arbejsmand? Jens Jørgen samt 2 Arbejdsmænd fra Strandby som Navnene ikke huskes der kom kun 2 iland som Strandvaskere Jens Jørgen paa Hirsholmen blev begravet paa Elling Kirke og Smed Møller fandtes ved Frederikshavn han blev genkendt paa støvlerne af hans Fader da denne havde syet dem.

11.
Uden Dato:
En Skoledreng sad ude på Olufsborg og så ned i Sandet han opdagede en gammel Mønt. Begyndte at skrabe i Sandet og fandt flere. Han fortalte Skolelæren om fundet, Skolelæren gik med ud til Stedet og det viste sig, at de fandt over 1000 Mønter paa samme Sted. Disse Penge stammer fra Erik Menveds Tid,men der er fundet Mønter mange Aar før Erik Menveds tid paa Hirsholmene

12.
Et Skelet fundet
Paa Hirsholmene af Drenge som kom og hentede Sand Kraniet rullede ud af Sandett Drengen troede det var Rav og raabte se et stort stykke Rav. Pastor Nannestad passerede Stedet samtidig og sagde til Drengene de ikke Maatte grave mer der. Han hentede Toldassistent Dal som sammen med Præsten gravede videre. Det viste sig der sad en Kniv i Brystet af Skelettet og der var Uniformsknapper. Disse og Kniven blev sendt til undersøgelse men der kom kun svar tilbage at det stammede fra før Kirken blev bygget. Kirken blev færdigbygget 1688

13.
Det Gamle Fyr på Hirsholm blev tændt første gang 1842. Det nye Fyr første gang 1Ste November 1887. Opført af Entreprenør Bovin Muremester Vindberg.

14.
Da Kirkegulvet blev fornyet inden Altertavlen i Aaret stødtes der på 8 Kister under Gulvet. Det siges det er Præster der ligger begravede her den ene skal hedde Frands Andersen Stovup
Døbefond Daabsfadet Lindenovs og Rosenkrans Vaabenmærke

Postbåden gammeæ postbåden restaureret         
theos bog 1  theos bog 2  theos bog 3    theos bog 5