Skonnerten PLUS forlis
 
SKONNERTFORLIG VED HIRSHOLMENE. For et par måneder siden fik jeg en henvendelse fra Per Hansen som kunne fortælle, at hans morfar, Christian Vilhelm Ovesen f. 27/5 1895, strandede og forliste ved Hirsholmene med sin gode skonnert ”PLUS”, der var på vej fra København til Frederikshavn med en ladning majs. Forliset skete i stormvej, hvor skibet gik på grund mellem Hirsholm havn og Stålhagen og senere blev slået til vrag.

 Per Kunne yderligere fortælle om sin morfar: …han var en rigtig sejlskibssømand. Han havde sejlet med de store bark skibe, bl.a. var han matros på skoleskibet ”København” på nogle af de første rejser. ”Plus” var hans anden skonnert, som han havde ejet i ca. 1½ år. Derfør havde han en der hed ”Irma”, der var opkaldt efter min mor…

Per var også så venlig at sende en afskrift af søforklaringen efter forliset, som skete den 4. oktober 1938. Og da jeg altså også have datoen, var det muligt at gå ind i Vendsyssel Tidende(Den lokale avis – som findes på ”film” på Hjørring Bibliotek)fra den dato og finde den artikel, der netop beskrev selve forliset. Det var ret spændende at læse om det. Billeder og de to omtaler af forliset findes herunder. En stor tak til Per Hansen

PS.: Per Hansen sendte den 27.8.12 følgende ..
Jeg mødte en dag til en fødselsdag en gammel dame, som jeg fortalte om forliset. Hun fortalte så, at hun i 1939 var på ferie i Frederikshavn. Der blev arrangeret en sejltur med en fiskekutter til Hirsholmene., Hun måtte ikke komme med for sine ferieværter, da de anså det for farligt, da der var forlist en skonnert året før!
På vej ned  Vrag  avisartikel  251. M/Sk. Plus af Nørresundby, 33 Reg. T. Br. Bygget 1928 af Eg og Fyr. Paa Rejse fra København til Frederikshavn med Majs. Strandet og forlist d. 4/10 38 ved Jyllands Ø.-Kyst. Strandingsindberetning dat. 6/10 38. Forlisanmeldelse dat. Nørresundby d. 24/10 38. Søforklaring og Søforhør i Nørresundby d. 15/10 38 og i Odense d. 21/2 39.
Kl. 600 passerede P. Læsø Rende F.S. Det blæste en S.-lig Storm. Kl. ca. 700 sprængtes Klyverskinklen, og Klyveren sloges i Stykker.
Da Skonnertsejlet ogsaa begyndte at gaa itu, og Motoren begyndte at sætte ud, drev Skibet tværs i Søen.
Kl. 930 kom Hirsholmene i Sigte, og der sattes Nødsignal. Det forsøgtes forgæves at faa Styr paa Skibet, der Kl. ca. 1045 tog Grunden mellem Havnen paa Hirsholmen og Staalhagen.
Besætningen — 2 Mand — blev af Folk fra Land reddet ved Hjælp af en Line. Skibet blev senere Vrag. Anm. Ministeriet maa antage, at Forliset skyldes Vejrforholdene.