KUNSTNERNE PÅ HIRSHOLMEN 

Der har sådan set været kunstnere på Hirsholmene, også før kulturudvalgsformand i Frederikshavn Hans Ulrik Vadman i 1998 tog initiativ til, at der, trods lidt modstand fra nogen på øen, blev indrettede kunstnerboliger i henholdsvis Stenhuset(Bovins bolig) og i en lejlighed i Lodsgården.

Mindst to kunstnere, boede på øen om sommeren, før der blev åbnet for den mere organiseret adgang. Den ene var Sigrid Neiindam(1868 – 1955) den anden Hans Henrik Krause(1918 – 2002).

Hans Henrik Krause 120

Hans Henrik Krause, der gennem mange år (Fra 20-erne – til 1995) boede og arbejdede i Klokkehuset om sommeren, især når han skulle arbejde med roller eller udarbejde iscenesættelser. Det fortælles om ham, at lige så snart han kom til øen, skyndte han sig ind til sin gamle kuffer, og fandt det gamle tøj frem bl.a. en islandsk sweater og en murerkasket. Måske smøg han på den måde bylivet af sig for en tid. Nogle vil nok også kunne huske at han, når han gik rundt på øen, havde sin siameserkat på den ene skulder.(Den gang måtte man gerne have hund/kat med på øen)


SIGRID NEIINDAM

Og endnu tidligere end ham, boede kongelige skuespillerinde Sigrid Neiindam om sommeren, i det sidste hus på ”gaden” fra omkring 1913 – 1933. Beretningerne om hendes memorering af roller, der foregik vandrende rundt i ottetaller på den nordlige del af øen, er heller ikke helt døde endnu. Selv siger hun om sine ophold på øen – I bogen: Sigrid Neiindam fortæller fra 1943 -..… efter en vinters hårdt arbejde med forskellige roller på det Kongelige Teater, og efterfølgende sygdom….Omside kunne jeg atter staa paa Benene og søgte saa nye Kræfter oppe paa Hirsholmene, hvor jeg i nitten somre ”kom tilbage til Naturen” og blev frisk igen efter Vinterens Arbejde…. Den vidunderlige Havluft og den rene klare Sol, hvis varme ikke var forplumret af den mængde Støv, man må indaande i Hovedstaden….)

Christel Looms

Og det er nok naturen, roen og ø livet, der tiltrækker kunstnerne, der har indtaget kunstnerboligerne siden hen. En af de yngre kunstnere, der har besøgt øen (Christen Looms – hollandsk fotokunstner) siger det sådan: ”Da jeg første gang ankom til øen i 2008, sad Jørgen(Nielsen – fastboende på Hirsholmene) meget tålmodigt og ventede på os. Da postbåden sejlede igen, følte vi det som en stor lettelse. Vi kunne naturligvis se Frederikshavn i det fjerne, men vi følte, at vi var langt væk fra den hektiske verden og alle vore daglige rutiner, så vi skyndte os at slukke for vores mobiltelefoner…… Om natten lyttede jeg til den hylende storm og det vilde hav. Der er ingen trafik her, ingen lyde, ingen aviser og TV med nyheder hele tiden.

K Christel fotograferer  k christel hygger  K Christel billede  k christel kigger 
K Christel trold 
 
Aage Arbjerg 
 

Aage Arbjerg, der er kommet tilbage til øen som kunstmaler 12 gange siger det sådan: Grundene til at jeg kommer tilbage til øen år efter år er: Der er masser af plads til at arbejde i – og så er det vejret. Det er som at stå på en platform ude midt i havet, vejret er helt nærværende og fysisk og giver en god mental balance, en arbejdsmæssig god rytme, der er givende. Han beskriver også sin kærlighed til øen således: …Tilbage til mit møde med øen. Det var overvældende, fremmedartet og spændende for en ung mand først i tyverne, men det var ikke noget chok, blev mere en dyb forelskelse i øen og er det stadigvæk, den er gået i mit system og vil være der altid.
Og Aage Arbjerg kender om nogen øen. Hans far var fra efteråret 1969 ømand og senere fyrpasser på øen indtil 1975, og selv har Aage som helt ung været afløser og medhjælper på fyret i en periode både forår og vinter.
Aage Arbjerg har i øvrigt også malet de flotte fuglebilleder, der er i toppen af Fugletårnet på øen(det tidligere Lodstårn), ligesom mange af øens øvrige sommergæster har glæde af at have billeder malet af ham hængende hjemme på væggen.

K FUGLE K TEJSTER  K VIKINGEBÅD  k freddys baad  K RAS BØRN 
 
k dines skriver

Jeg vil da også lige nævne Dines Skafte Jespersen, der var lærer på øen i 1926-27 - om hvilket år han skrev bogen: Himmel Hav og en Ø. Han vendte også, som sommergæst, tilbage år efter år med sin familie, og mange af hans herlige Troldepusbøger har jeg hørt blive ”klapret” ned på skrivemaskine ved et bord ovenpå i Strandly.

Og så er der en masse andre kunstnere, som nogen sikkert vil savne navne på. Det fremgår i hvert fald af det statistiske materiale, som Elisabeth Diedrichs fra ”Dansk Kunstnerråd” har været så venlig at forsyne mig med om kunstnerne, som er kommet på Hirsholmene gennem Dansk Kunstnerråd:

Der er 95 kunstnere: Det er 47 billedkunstnere / tegnere / fotografer. 2 designere / kunsthåndværkere  1 arkitekt 13 musikere / komponister 11 scenekunstnere / dramatikere 18 forfattere / 3 filminstruktører

28 er gengangere – der er to der har været 12 gange på øen
32 af kunstnerne kommer fra udlandet: Finland, Irland, Sverige, Frankrig, Schweitz, Tyskland, USA, England, Østrig, Holland, Island, Italien, Spanien og Grønland(Hvis, som Elisabeth Dietrichs skriver, det også er udlandet).

En stor tak til alle der har villet deltage i at få denne side op at stå.

Juli 2011 Finn Biørn