Provstehuset Nr 10 PROVSTEHUSET  
Lis Bay fortæller: Jeg arvede huset efter tante Wolle, og før hende var det provst Neiindam - og endnu tidligere mine svigerforældre, der vist forlod det i 30-erne. Provsten var mig bekendt ikke i familie med Sigrid Neiindam, der var søster til min svigerfar. Da de forlod Frode Rosenkrantz hus(nr. 11), fik min svigerinde Lis Schrøder det - og det var i det hus, jeg kom fra i begyndelsen af 60-erne.