KLOKKEHUS GL KLOKKEHUS NYT      

Nr. 13 - KLOKKEHUSET

Den første lejer af Klokkehuset, som nogen har kendskab til, er læge Knud Schou(bror til H.C. Schou (Kes) . Hans forældre havde lejet en lejlighed til ham i Lodsgården, medens han læste, og da han var færdiguddannet lejede han Klokkehuset, som han ferierede i indtil han døde i 1943. Efter ham overtog politimester Richard Krause huset indtil han døde i 1945, hvorefter hans søn skuespiller og instruktør Hans Henrik Krause overtog huset. Han havde det i mange år og bragte i øvrigt mange af sine skuespil venner til øen på besøg. (Hans Henrik Krause var gift med Inge Hvid Møller fra 1943-46 Lise Ringheim fra 1950 – 53 og blev i 1957 gift med Marianne Borch) I den tid var det først Arne Eriksens far, der boede i den meget lille ”lejlighed” mod vest, som passede huset for Hans Henrik Krause og tog imod og hentede gæsterne i Frederikshavn, og efter ham var det Arne Eriksen og Elsebeth der passede huset. De overtog hele huset i 1993, da Krause opgav det. De har siden renoveret det gennemgribende. Desværre er taget stadig utæt, og en reparation foretaget efter at der havde været bygningssyn herovre, med forstærkning af spærene, har desværre ikke hjulpet, understrygningen bliver stadig rystet løs i stormvejr.

Arne Eriksens tilknytning: Allerførst boede Christian Sørensen og min far i Villa Vita, det var medens Rosenkrantz havde Jordmorhuset, det har været først i 50-erne. Det var meget trange vilkår, for vi var 6 mennesker i det bette hus, fortæller Arne. Min onkel havde huset ved siden af Bis, så vi håbede, at vi kunne overtage det, da han ikke ville komme herover mere. Men det blev hans arbejdsgiver Jørgen Bjerregård, der overtog det. Så lavede vi en af de gamle ro redningsbåde fra Frederikshavn, som skulle udskiftes med en motoriseret, om til en husbåd. Først en der blev slæbt herover, og senere fik vi motor på, og kunne selv sejle den. Den lå så nede i kåsen neden for Schous hus, og Ragna Schou klagede over, at det tog deres udsigt. Klagen blev dog afvist, og sagen blev klaret ved at Arnes far blot skulle betale havnepenge. Arne Eriksen fortæller i øvrigt noget interessant, der kom frem under renoveringen af gulvet i Klokkehuset. Der var selvfølgelig ikke andet end jord under gulvet, men der lå spredt over arealet masser af små medicinflasker og valnøddeskaller. (Der er ikke valnødder på Hirsholmene). De fandt for øvrigt også en stor rejsekiste med Knud Schous initialer, men den var meget medtaget af orm.