Nr.11 Rosenkrantz hus   gl. Frodes hus Rosenkrantz hus    

Nr. 11  Rosenkrantz Hus
Den første kendte lejer af huset er A.O. Ottar(vice gymnastikinspektør) der kom til øen i 1909. (Da kostede huset i øvrigt 10. kr.i leje, men så var der også ferniseret og lagt kartofler i haven. I midten af 30-erne flyttede de til Provstegården, og på det tidspunkt overtog Ottars søster, kongelig skuespiller Sigrid Neindam(g.m. Robert Neindam) huset. Da de i 40-erne opgav huset overtog Ottars datter, Lise Schrøder(g. m. Carl Schrøder - ”Radiometer”), huset. Lise Schrøder dør i 1967. Og i 1968 eller 69 overtog Lilian og Frode Rosenkrantz huset. Det var efter at Lilians forældre Axel og Hanne Rosenkrantz(der i øvrigt havde 10 børn) flyttede til Skagen. Axel Rosenkrantz var indtil da øens arbejdsmand, og de skulle de fraflytte huset, der var en tjenestebolig, det da han gik på pension.

 

TILKNYTNING: Den strækker sig jo tilbage til Axel og Hanne Rosenkrantz, der flyttede fra Hirsholmene i 1968.
Claus Rosenkrantz fortæller 30.7.2009:
Vi var i huset en sommer før vi byggede om(eller måske var det bare en påskeferie?). Jeg kan huske, at der var så lavt til loftet, at min far ikke kunne stå oprejst.
Der var kun beboelse i underetagen, og rummene var adskilt af bræddevægge med not og fer. Der groede bukketorn ind gennem væggen i stuen og hen langs loftet.
Når man gik gennem køkkendøren, kom man ind i et lille vindfang med sand på gulvet. Derfra kom man ind i køkkenet, hvor der var stampet ler gulv og et brændekomfur. Jeg kan også huske, at plankerne i stuegulvet var så slidte, at knasterne stod op som buler.
Da vi rev huset ned, foregik det ved at en tømrer savede bjælken til nabohuset over med en fukssvans. Derefter blev der spændt en kæde fra taget ned til øens traktor, der trak hele taget af på en gang. Murene var derefter lette at vælte om med muskelkraft, da de for en stor del var lerklinede. For øvrigt fandt vi en del hestetænder spredt langs syldstenene i soklen.
Det nye hus blev bygget af håndværkere fra Skagen(tømmermester Svend Hansen og muremester Larsen), og jeg mener at byggesummen var 120.000 kr. De materialer der ikke kunne finde spå øen blev sejlet over i en stenfisker. Jeg kan i øvrigt huske, at min far engang fortalte mig, at det var et krav for at få lejemålet, at der kom eternittag på af hensyn til brandfaren.