En af de mange besøgende på Hirsholmene, Anders Høeg, Dragør, har været så venlig at give os en spændende historie, som kommer fra hans fars dagbog. Hans far var Richard Høeg, søn af fyrmester Jens Nicolai Brøns Høeg, som var fyrmester på Hirsholmene fra 1920 til 1926:

Fyrmester Høeg

 

....…Jeg maa lidt tilbage i tiden til 1921. I 1920 blev far Fyrmester på Hirsholmene oppe ved Frederikshavn, en lille Ø, hvor der foruden Fyrpersonalet kun var en Præst, der samtidig var Skolelærer og ellers boede der kun 3 gamle Brødre, og enkelte Fiskere. … Men altså 1921. En dag jeg gik og pløjede, kom min Moder, som var der paa den tid, med en Avis, medens hun rystede over hele kroppen, og sagde” Se her, nu har far været oppe at slaas med Præsten paa Hirsholmene.”

Vi vidste at Pastor Asmussen var en tosset Præst, som alle frygtede og naar Mor var nede ved mig i den tid, var det fordi at Præsten pludselig var kommet i tanker om, at han ikke vilde holde skole mere, da der kun var en elev og det var min yngste Bror Aage, saa han blev sendt ned til mig og Mor fulgte med for at lave mad o.s.v.

Far havde taget 12 Gæs med fra Hyllekrog, og da tiden kom til at de skulde lægge Æg, undrede det Far, at der ingen Æg kom. Min yngste søster Rigmor skulle så udspionere Gæssene, da far mente at de maatte have nogle reder et sted paa øen og lægge Æggene der. Rigmor opdagede derved at om morgenen kom Præsten ud med brød og korn og kaldte paa Gæssene, som han paa den maade lokkede ind i sin have og derfra ind i hans Udhus, og der blev de først lukket ud fra, naar de havde lagt deres Æg. Far blev naturligvis gal i hovedet, og gik ned til Præsten, og skønt de kunne høre Gæssene inde i udhuset, vilde han ikke udlevere dem. Saa gik Far hen og brækkede udhusdøren op og jagede Gæssene hjem. Men saa skete det næste dag, paa den tid Postbaaden kom i havn, at Far mødte Præsten, paa vej ned til Havnen, og han var fint klædt paa, og han truede Far med en stok, der havde en stor sølvkugle i den ene ende, og sagde at han var paa vej for at tage med Postbaaden til Frederikshavn, for at melde Far til Politiet for selvtægt og den slags. Far kaldte ham saa en gemen tyveknægt, hvorefter Præsten slog far i ansigtet med stokkens Sølvknap, saa Far fik et blaat Øje og saa gennembankede Far ham, saa han baade fik et hul paa den ene kind og næseblod, samt en tur ned paa vejen, saa alt hans fine tøj ikke saa alt for godt ud efter den omgang, men han var ligeglad, han tørrede blodet ud over hele sit hoved og saadan tog han over til Politimesteren, og meldte Far. Senere ringede Politimester Folden til Far, og spurgte hvordan han havde det, for efter hvad Præsten fortalte havde han tilredt Far meget værre, saa han var bange for, at naar Præsten saa saadan ud maatte Far jo se forfærdelig ud, og samtidig sagde han at han havde ringet og talt med Marineministeriet(som Hirsholmene hører under) og de ville gerne have en rapport fra Far om det skete og samtidig skulde Præsten sende Rapport til Kirkeministeriet.
Dagen efter kom der telegram til mig fra Far, om at komme til Hirsholmen saa hurtigt som muligt, saa jeg rejste derop med det samme. Telefon havde vi jo ikke paa gaarden. Der skete imidlertid ikke mere paa Hirsholmene, for et par Dage efter at jeg var kommen derop gik Præsten rundt paa øen og satte sedler op om at han tog paa ferie paa ubestemt tid, men det viste sig jo, at han var bleven afskediget, og der har ikke været Præst efter den tid ......
 

I øvrigt blev fyrmester Høeg udnævn til Dannebrogsmand. Dokumentet lyder således:

Efter allerhøjeste Befaling udfærdiget i
Hs Kongelige Majestæts
Ordenscancelli
Undertegnede Cansler for Hs. Kongelige Majestæts
Ridderorden gjør hermed vitterligt, at det allernådigst
Har behaget Hs. Majestæt ved allerhøjeste Rescript
Af 5.December 1923 at udnævne Jens Nicolai Brøns Høeg,
Fyrmester af 2’ Grad ved Hirsholm Fyr, til Dannabrogsmand.
København den 8’ december 1923
Harald
Prins af Danmark