Hirsholmenes første faste feriegæst. ahrent med stor fisk    

Min svigermor, Gudrun Skafte Jespersen(f. 1907 Helweg Otterstrøm) g.m. Dines, fortalte en gang, at hendes farbror Ahrent Otterstrøm (lektor v. Tønder seminarium 1920 - 37) kom til Hirsholmene som øens absolut første faste feriegæst i 1905. Og at det, at han overhovedet kom til Hirsholmene skyldtes tilfældigheder. Historien fortæller, at han havde tilbudt at sejle en sejlbåd fra Frederikshavn til Gøteborg, men da var kommet et stykke ud fra Frederikshavn havn, blæste det så meget op, at han søgte nødhavn på Hirsholmene. Han må åbenbart have været blæst inde der et stykke tid, i hvert fald blev han så glad for øen og også nok dens natur og i det hele taget at være der, at han fandt sig et hus han kunne leje. Han har, så vidt jeg kan forstå, de første år haft det samme omflakkende liv med hensyn til huse, som så mange andre har haft både dengang og i øvrigt også siden. Han startede med at bo i Jordemor huset, men er siden flyttet til Kroen, for at ende i øens sydligste hus, det der også kaldes Næsseslottet. Det var for øvrigt i Næsseslottet, at Gudrun som 8-årig startede med at komme på øen som feriegæst i 1915, og siden fortsatte med at komme der jævnligt år efter år.

Det fortælles også, at han, for nu at være sikker på at have nogen at spille L’hombre med, ret hurtigt også fik sine to gode venner lektor Otto Poul Jørgensen g.m. Ellem Wolfhagen (tante Wolle) og gymnastikinspekør O.A. Ottar g.m. Inger, til at flytte til øen.

Men i øvrigt ser det ud som om, han har befundet særdeles godt med det friske og måske lidt barske liv på øen. At han var en ivrig fisker, fremgår af billeder fra den tid, og han bevægede sig i det hele taget meget rundt på havet omkring øen. Meget sjovt fortælles det også, at når han roede ,så skoddede sin båd, så han kunne se, hvor han roede hen. Det var for øvrigt også farbror Ahrent (som han blev kaldt), der med sin mellemkomst sørgede for at min svigerfar, Dines kom til Hirsholmene som færdiguddannet lærer i 1926-27.

Hvordan det siden hen gik med den båd, han skulle sejle til Gøteborg – det fortæller historien intet om. Farbror Ahrnts bror, Andreas Otterstrøm (som var leder af Fiskerihøjskolen Snoghøj v. Fredericia) kom også til øen og nød øens helt specielle natur og fred. Han lejede i 1930 det hus, Strandly, som er gået videre og som familien stadig har.

Ahrent Emmanuel Otterstrøm født 5. november 1870(død 1958) - gift 26 oktober 1901 med Caroline Sophie Aagaard(1880 – 1942) – De fik 3 børn Thøger(1902) Knud (1903) og Eli 1904)


- Finn -


ahrent ror mole ahrent m mange fisk ahrent ror leg